Suomessa demokratialla on pitkät perinteet

Suomalainen yhteiskunta perustuu demokratiaan ja sillä on maassamme todella syvälle ulottuvat juuret. Muun muassa eduskuntalaitoksemme toimii demokratian pohjalta, mutta samaa toimintaa pitäisi soveltaa huomattavasti nykyistä enemmän myös yliopistoissa. Siinä missä yrityksiä pyöritetään selkeästi johtajapainotteisesti ja ne myös tarvitsevat sitä, tulisi yliopistoissa johtajien päätösvaltaa tulisi rajoittaa. Demokratian on ulotuttava myös yliopistomaailmaan.

5 Feb 2019